We nemen onze verantwoordelijkheid met betrekking tot persoonsgegevens uiterst serieus. Op deze pagina leggen we daarom in zo eenvoudig mogelijke taal uit hoe we met persoonsgegevens omgaan. Wil je liever de officiële, privacy voorwaarden in juridische taal? Klik dan op de knop hieronder.

Privacy Policy

Download hier de officiële Privacy Policy in juridische taal.

Wat kan je van ons verwachten?

We nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus. Dit in ieder geval betekent dat we:

 • ons altijd houden aan de geldende regels, waaronder de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG);
 • jouw gegevens alleen gebruiken waarvoor we ze hebben gekregen;
 • niet meer gegevens vragen en gebruiken dan we nodig hebben;
 • vragen om je toestemming als we die nodig hebben;
 • ervoor zorgen dat je gegevens goed beveiligd zijn;
 • je gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dit echt nodig is;
 • je rechten te respecteren.
Als je vragen hebt kan je altijd contact met ons opnemen via privacy@pkvvfact.nl.

Wat doen we met je persoonsgegevens?

Wat we precies doen met je persoonsgegevens, hangt af van waarvoor we ze hebben gekregen. Hieronder kun je zien wat we met welke gegevens doen. Ben je direct betrokken bij ons als (oud-)bestuurder, vertegenwoordiger of vrijwilliger? Kijk dan onderaan de pagina.

Worden je persoonsgegevens gedeeld?

Voor de opslag en verwerking van je persoonsgegevens maken we gebruik van de volgende externe partijen:

 • Strato voor de opslag en back-up van onze (persoons)gegevens
 • E-boekhouden.nl voor de boekhouding
Met deze partijen hebben we een verwerkingsovereenkomst die garandeert dat zij goed met je gegevens omgaan. Verder geven we geen gegevens aan externe partijen, tenzij dit ons wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen jullie mijn gegevens?

Om je te beschermen hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • Iedereen die namens ons bij je gegevens kan, heeft een geheimhoudingsovereenkomst getekend
 • We gebruiken servers die voldoen aan hoge privacy en veiligheidsstandaarden (ISO-27001-gecertificeerd)
 • We maken dagelijks een back-up van je gegevens

Welke rechten heb ik?

Je hebt in ieder geval de volgende rechten:

 • Je mag inzien welke gegevens je we van je hebben, deze gegevens wijzigen of verwijderen
 • Je mag bezwaar maken teken de verwerking van (een deel van) je gegevens
 • Je mag je toestemming altijd intrekken
 • Je mag altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wat moet ik verder weten?

Het is goed om te weten dat:

 • Je gegevens alleen binnen de Europese Unie worden opgeslagen
 • We geen gegevens van minderjarigen verwerken zonder toestemming van de ouder, verzorger of vertegenwoordiger
 • Je gegevens niet langer worden bewaard dan nodig
Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan vooral contact op via privacy@pkvvfact.nl.

Wat doen we met persoonsgegevens van mensen in of rondom onze organisatie?

en_US