Enschede, 24 januari 2022 

Betreft: Oproep tot herziening coronabeleid voor studentenverenigingen

Geachte lezer,

Wij, als Enschedese studentenverenigingen, wenden ons tot u met een urgente kwestie.

De levensfase van 16-25 jaar is een essentiële periode voor opbouw van sociale relaties en identiteitsontwikkeling. Dit wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in hun brandbrief van 11 januari j.l., waarin het belang van sociaal contact voor studenten en scholieren voor hun mentale gezondheid benadrukt wordt. De besturen van de Enschedese studentenverenigingen worden elke dag opnieuw geconfronteerd met de mentale gevolgen van zowel de coronacrisis als de coronamaatregelen. Dit wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan sociaal contact op het gebied van cultuur, religie, sport, maatschappelijke activiteiten en de verschillende manieren van zelfontplooiing die op studentenverenigingen plaatsvinden. Ook de Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact ziet een toename van mentale problemen onder de studenten. De Enschedese studentenverenigingen bieden zich middels deze brandbrief aan om bij te dragen aan een oplossing.

In de maatregelen van de afgelopen tijd werden studentenverenigingen als horeca gezien. Een studentenvereniging is echter niet alleen een plek om te borrelen. Het zijn ontmoetingsplekken waar studenten de mogelijkheid krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen op het gebied van vriendschap, intellectualiteit, carrière, maatschappelijke betrokkenheid en creativiteit. Zo bieden studentenverenigingen sportactiviteiten, bijbelkringen, theater- en muziekrepetities, debatavonden, bibliotheken, commissievergaderingen, symposia, lezingen, spelavonden, studeerfaciliteiten en vele andere niet-horeca gerelateerde activiteiten. Het bovengenoemde is juist wat ons onderscheidt van de ‘klassieke’ horecagelegenheden. Dit onderscheid wordt geenszins vertaald binnen de opzet van huidige coronamaatregelen. 

Studentenverenigingen kunnen een passende oplossing bieden voor de mentale problemen die studenten door zowel de coronacrisis, als de coronamaatregelen ondervinden. Door het bieden van sociaal contact op cultureel, academisch, sportief, religieus en maatschappelijk gebied zijn studentenverenigingen bij uitstek dé ontmoetingsplek om mentale gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten. Maar om deel te worden van de oplossing, hebben we binnen de maatregelen veel meer ruimte nodig om onze bovengenoemde niet-horeca gerelateerde activiteiten doorgang te laten vinden. 

De significantie van sociaal contact in de leeftijdsfase van studenten moet niet onderschat worden. Daarom is het doel van deze brief om deze urgentie ook bij u te kweken. De komst van een toegespitst coronabeleid gericht op studentenverenigingen, waarbij de verscheidenheid van de verenigingsactiviteiten erkend wordt, kan volgens ons een uitkomst bieden. 

Graag treden wij met u in gesprek zodat wij samen, overheid en studentenverenigingen, kunnen streven naar een verbeterd welzijn van studenten. 

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur der Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact,

En namens het bestuur van AEGEE-Enschede,
De Senaat van C.S.V. Alpha,
De Senaat van Audentis et Virtutis,
Het bestuur van A.S.V. Taste

What we do

As the umbrella organization of student associations in Enschede, we are committed to improving student life in Enschede, especially for student associations and their members.

Advocacy

Fact acts as a representative of student associations towards among others the University of Twente, the municipality and the national umbrella organization of student associations (L.K.v.V.).

Coordination

Fact coordinates activities between associations, such as the division of scholarships and the Kick-in. Aside from this, we continuously strive to improve student life in Enschede!

Promotion

We also aim to showcase the fun and added value of being a member of a student association, which is why we organize activities for high school students to familiarize them with student life.

An unforgettable time as a student

Getting to know many new people in a short amount of time, easily obtaining cheap student housing, feeling at home in Enschede as a student city and gaining new experiences: that is what a student association is all about. Together with our associations, we are doing everything we can to give you an unforgettable time as a student. Have you already discovered which of our associations suits you best?

Get to know our associations!

News

The latest news about Fact and student life in Enschede.


Maak kennis met: M
ats Hof

Board
15 december 2020
Hi! Mijn naam is Quinten, ik ben masterstudent Industrial Design Engineering en dit jaar Vice Praeses van P.K.v.V. Fact. Ik ben 23 jaar en kom oorspronkelijk uit Bussum, een dorpje…


Maak kennis met: Yannick van der Wilt

Board
15 december 2020
Hallo, Ik ben Yannick, 22 jaar oud en dit jaar bekleed ik de functie van Quaestor. Ik ben geboren en getogen in het Gelderse Wageningen. Na mijn middelbare school wilde…


Maak kennis met: Judith Kampen

Board
15 december 2020
Hoi! Ik ben Judith, 23 jaar oud en ik ben in september begonnen aan de master Human Computer Interaction and Design aan de Universiteit Twente. Ik mag dit jaar nogmaals…


Maak kennis met: Joyce Rops

Board
15 december 2020
Hi! Ik ben Joyce, 21 jaar en ik ben nu bezig met de masteropleiding Biomedical Engineering met als specialisatie Bioengineering Technologies. Ik ben opgegroeid in het mooie Losser, gelegen vlak…

Contact us

We will get back to you as soon as possible!

Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact
Oude Markt 24
7511 GB  Enschede
info@pkvvfact.nl

en_US