P.K.v.V. Fact serves the interests of the social associations at the University of Twente and students who are interested in watching/participating inside these associations. Fact achieves its goal by (among other things) organizing events on campus. Fact is one of the umbrella organizations under the Student Union and in that role advises on social difficulties.

The Student Union is responsible for many facilities for students like sports, arts and extracurricular activities. The supervisory board holds supervision over the plans and budgets of the Student Union. She advises on any subject within the policy area of the Student Union, therefore the supervisory board has members from many different backgrounds. Four of the seats are filled by students from four sectors (Culture, Sport, Study and Social), the other seats are filled by professionals with various backgrounds.

Fact is looking for a student with a strong connection to the social associations who will be studying at University of Twente for at least two more years, starting at May 2020. You know what’s going on within the social associations and you can make an independent evaluation on plans that affect the entire student community. You are a good listener, you like to discuss plans that affect the next student generation, you can look from someone else their view and you communicate clearly.

If you think you fit the description please send your motivation and resumé, before the 27th of March to Fact (praeses@pkvvfact.nl). If you have questions regarding this function you can contact the current representative for Fact, Pim de la Fuente, through pimdlf@gmail.com . or call +31 6 23278292.

 The selection process:

      All candidates will get the opportunity to present themselves during Fact her General Assembly.

   The General Assembly chooses one final candidate that will be proposed to the Student Union’s Participants Council which consists of all Union-approved associations and foundations.

     When the Participants Council accepts, the candidate is officially appointed as member of the Supervisory Board for a term of 2
years. 

 

Enschede, 24 januari 2022

Betreft: Oproep tot herziening coronabeleid voor studentenverenigingen

Geachte lezer,

Wij, als Enschedese studentenverenigingen, wenden ons tot u met een urgente kwestie.

De levensfase van 16-25 jaar is een essentiële periode voor opbouw van sociale relaties en identiteitsontwikkeling. Dit wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in hun brandbrief van 11 januari j.l., waarin het belang van sociaal contact voor studenten en scholieren voor hun mentale gezondheid benadrukt wordt. De besturen van de Enschedese studentenverenigingen worden elke dag opnieuw geconfronteerd met de mentale gevolgen van zowel de coronacrisis als de coronamaatregelen. Dit wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan sociaal contact op het gebied van cultuur, religie, sport, maatschappelijke activiteiten en de verschillende manieren van zelfontplooiing die op studentenverenigingen plaatsvinden. Ook de Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact ziet een toename van mentale problemen onder de studenten. De Enschedese studentenverenigingen bieden zich middels deze brandbrief aan om bij te dragen aan een oplossing.

In de maatregelen van de afgelopen tijd werden studentenverenigingen als horeca gezien. Een studentenvereniging is echter niet alleen een plek om te borrelen. Het zijn ontmoetingsplekken waar studenten de mogelijkheid krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen op het gebied van vriendschap, intellectualiteit, carrière, maatschappelijke betrokkenheid en creativiteit. Zo bieden studentenverenigingen sportactiviteiten, bijbelkringen, theater- en muziekrepetities, debatavonden, bibliotheken, commissievergaderingen, symposia, lezingen, spelavonden, studeerfaciliteiten en vele andere niet-horeca gerelateerde activiteiten. Het bovengenoemde is juist wat ons onderscheidt van de ‘klassieke’ horecagelegenheden. Dit onderscheid wordt geenszins vertaald binnen de opzet van huidige coronamaatregelen.

Studentenverenigingen kunnen een passende oplossing bieden voor de mentale problemen die studenten door zowel de coronacrisis, als de coronamaatregelen ondervinden. Door het bieden van sociaal contact op cultureel, academisch, sportief, religieus en maatschappelijk gebied zijn studentenverenigingen bij uitstek dé ontmoetingsplek om mentale gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten. Maar om deel te worden van de oplossing, hebben we binnen de maatregelen veel meer ruimte nodig om onze bovengenoemde niet-horeca gerelateerde activiteiten doorgang te laten vinden.

De significantie van sociaal contact in de leeftijdsfase van studenten moet niet onderschat worden. Daarom is het doel van deze brief om deze urgentie ook bij u te kweken. De komst van een toegespitst coronabeleid gericht op studentenverenigingen, waarbij de verscheidenheid van de verenigingsactiviteiten erkend wordt, kan volgens ons een uitkomst bieden.

Graag treden wij met u in gesprek zodat wij samen, overheid en studentenverenigingen, kunnen streven naar een verbeterd welzijn van studenten.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur der Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact,

En namens het bestuur van AEGEE-Enschede,
De Senaat van C.S.V. Alpha,
De Senaat van Audentis et Virtutis,
Het bestuur van A.S.V. Taste

What we do

As the umbrella organization of student associations in Enschede, we are committed to improving student life in Enschede, especially for student associations and their members.

Advocacy

Fact acts as a representative of student associations towards among others the University of Twente, the municipality and the national umbrella organization of student associations (L.K.v.V.).

Coordination

Fact coordinates activities between associations, such as the division of scholarships and the Kick-in. Aside from this, we continuously strive to improve student life in Enschede!

Promotion

We also aim to showcase the fun and added value of being a member of a student association, which is why we organize activities for high school students to familiarize them with student life.

An unforgettable time as a student

In korte tijd veel nieuwe vrienden maken, snel en makkelijk een goedkope studentenkamer, een nieuw thuis in je studentenstad en ervaring opdoen: Dat is een studentenvereniging. Samen met onze verenigingen doen we er alles aan om jouw studententijd onvergetelijk te maken. Heb jij al ontdekt bij welke vereniging jij het beste past?

Get to know our associations!

News

The latest news about Fact and student life in Enschede.

Maak kennis met: Wilco van Beijnum 

Board
12 januari 2022
Hoi! Ik ben Wilco van Beijnum, en ik mag dit jaar Fact ondersteunen als Assessor. Ik ben inmiddels vijfdejaars, dus ik ga al wat jaartjes mee hier in Enschede. Dit jaar ben ik begonnen…

Maak kennis met: Mats Hof

Board
12 januari 2022
Hallo, ik ben Mats Hof, Vice Praeses van het XXXste Fact bestuur. Ik ben geboren en getogen in Hengelo, u kent het wel, dat gat wat na de uni komt. Inmiddels zit ik in mijn derde jaar…

Maak kennis met: Stijn van der Pol 

Board
12 januari 2022
Hee, dan is het nu mijn beurt om me te introduceren! Mijn naam is Stijn en ik vervul de rol van Quaestor dit jaar. Ik ben 22 jaar oud en afkomstig uit een dorp in de buurt van…
Board
12 januari 2022
Hoi! ik ben Arina en ik ben 22 jaar. Dit jaar doe ik naast mijn master Health Sciences een bestuursjaar bij P.K.v.V. Fact! Binnen het bestuur heb ik de rol van ab Actis. Ik ben…
Board
12 januari 2022
Yes dat ben ik, Jelte Venekamp, huidig Praeses van het XXXste bestuur der Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact. Vanuit het mooie Amersfoort ben ik naar Enschede gekomen…

Contact us

We will get back to you as soon as possible!

Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact
Oude Markt 24
7511 GB  Enschede
info@pkvvfact.nl

en_US