De Raad van Toezicht (RvT) adviseert en controleert de Student Union (SU). Vanuit elke sector is een vertegenwoordiger lid, zo ook vanuit de sector Gezelligheid. Wie er allemaal in de RvT zit, kun je hier vinden. Vanaf mei 2024 komt er voor 2 jaar  een plek vrij voor de positie van afgevaardigde van de sector Gezelligheid! 

Wil jij…

 • … inspraak hebben op hoog niveau, onder andere door belangrijke plannen van de SU goed te keuren en het nieuwe bestuur van de SU te kiezen?
 • … leren hoe een grote organisatie als de SU werkt, en inzicht krijgen in andere sectoren van de SU?
 • … een groot netwerk opbouwen, bestaande uit studenten, ondernemers in Enschede en werknemers van de Universiteit Twente?
 • … gratis avondeten krijgen bij vergaderingen?

En ben jij…

 • … student, en de komende 2 jaar nog in Enschede?
 • … iemand die al weet wat de SU is en doet?
 • … iemand met ervaring binnen een gezelligheidsvereniging?
 • … iemand die zich kan inleven in andermans perspectief?
 • … iemand die het interessant vindt om zich te verdiepen in de werking en plannen van de SU?

Dan is deze positie iets voor jou!

Wat wordt er van jou verwacht als lid van de RvT?

 • Aanwezig zijn bij en voorbereid zijn op de vergaderingen die eens in de zes weken plaatsvindt op maandagavond;
 • In gesprek gaan met het SU bestuur over hun doelen en hun voortgang evalueren;
 • Aanwezig zijn bij de Participant Council Meetings (PCM’s) die ongeveer drie keer per jaar plaatsvinden;
 • Vanuit het perspectief van alle gezelligheidsverenigingen kijken naar de zaken die aan bod komen;
 • Zo nodig als schakel functioneren tussen gezelligheidsverenigingen en het SU bestuur.

Ben jij geïnteresseerd? 

 • Stuur uiterlijk 17 maart je CV en motivatie op naar bestuur@pkvvfact.nl.
 • Je wordt daarna uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en je krijgt de kans om je te presenteren bij een plenaire vergadering met P.K.v.V. Fact en de lidverenigingen.
 • Houd de volgende avonden alvast vrij: 6 mei (PCM), 27 mei (RvT vergadering).

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met P.K.v.V. Fact (bestuur@pkvvfact.nl) of Orla Rispens (orlacrispens@gmail.com)! 

nl_NL