Afgelopen woensdag hebben wij een kennismakingsborrel gehad met Orla Rispens, de afgevaardigde van gezelligheidsverenigingen in de Raad van Toezicht van de Student Union! De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op (de naam verklapte het al een beetje) en geeft advies aan de Student Union (SU). Zo benoemen zij bijvoorbeeld de SU bestuurders en moeten ze het jaarplan en de begroting van de SU goedkeuren. Eens in de zes weken komen zij samen om te vergaderen, vaak onder het genot van een lekker diner!

De RvT bestaat uit een diverse groep mensen. Vanuit vier sectoren (Studie, Sport, Cultuur en dus ook Gezelligheid) zit er een student in de raad. Daarnaast zitten er ook vier werkende mensen in de raad. Orla’s rol in de RvT is ervoor zorgen dat het perspectief van studenten in gezelligheidsverenigingen wordt meegenomen in beslissingen die de SU maakt. Erg belangrijk dus voor ons!

Elke twee jaar wisselt de afgevaardigde van de gezelligheidsverenigingen. In mei 2024 zal Orla’s termijn erop zitten en zal er iemand anders in haar plaats moeten komen. Lijkt jou dit leuk om te doen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

en_US